Бирюса-14

       ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)       Профиль СТ (стандарт)           Профиль СТ (стандарт)

.                                               с магнитной вставкой                Готовое изделие

РАЗМЕРЫ  760*553 мм

ЦЕНА РОЗНИЦА  280,00 грн

ЦЕНА  ОПТ           240,00грн