Бирюса-6 ; 17

    ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)              Профиль СТ (стандарт)           Профиль СТ (стандарт)

.                                                    с магнитной вставкой                Готовое изделие

РАЗМЕРЫ  1338*553 мм

ЦЕНА РОЗНИЦА  320,00 грн

ЦЕНА  ОПТ          280,00 грн