.Днепр-2; 2 МС; 401

                        ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см      

           

Профиль СТ (стандарт)       Профиль СТ (стандарт)            Профиль СТ (стандарт)

.                                               с магнитной вставкой                 Готовое изделие

                             

 РАЗМЕРЫ  1113*540 мм

ЦЕНА РОЗНИЦА  280,00 грн

ЦЕНА  ОПТ          240,00 грн