Днепр-232 Вита-нова

                          ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)        Профиль СТ (стандарт)             Профиль СТ (стандарт)

.                                             с магнитной вставкой                Готовое изделие

РАЗМЕРЫ    880*540*410 мм

ЦЕНА РОЗНИЦА   480,00 грн                                                                                           комплект
880*540=280,00 грн                                                                                                 410*540=200,00 грн

ЦЕНА  ОПТ   420,00 грн                                                                                                  комплект
880*540=240,00 грн
410*540=180,00 грн