Минск-12; 12Е

 

             ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)         Профиль СТ (стандарт)           Профиль СТ (стандарт)

.                                                 с магнитной вставкой              Готовое изделие

РАЗМЕРЫ           1113 * 558 мм

ЦЕНА РОЗНИЦА        280,00 грн

ЦЕНА  ОПТ                  240,00 грн