Минск-2; 3

                                ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)  Профиль СТ (стандарт)        Профиль СТ (стандарт)

.                                          с магнитной вставкой                Готовое изделие

РАЗМЕРЫ        850*530 ММ

ЦЕНА РОЗНИЦА        280,00 грн

ЦЕНА  ОПТ                  240,00 грн 

Свежие записи