Минск – 4

                       Минск – 4             

     ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)     Профиль СТ (стандарт)        Профиль СТ (стандарт)

с магнитной вставкой               Готовое изделие

 

РАЗМЕРЫ        1060*470 ММ

ЦЕНА РОЗНИЦА        280,00 грн

ЦЕНА  ОПТ                  240,00 грн