Минск-5; 10

           ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)          Профиль СТ (стандарт)           Профиль СТ (стандарт)

.                                                   с магнитной вставкой                Готовое изделие

РАЗМЕРЫ        1048*548 ММ

ЦЕНА РОЗНИЦА        280,00 грн

ЦЕНА  ОПТ                 240,00 грн