Минск-6

Минск-6

                          ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)     Профиль СТ (стандарт)           Профиль СТ (стандарт)

.                                          с магнитной вставкой                Готовое изделие

РАЗМЕРЫ        1341*547 ММ

ЦЕНА РОЗНИЦА        320,00 грн

ЦЕНА  ОПТ                  280,00 грн

Свежие записи