Наст

              ÃƒÂƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)         Профиль СТ (стандарт)           Профиль СТ (стандарт)

.                                                с магнитной вставкой                Готовое изделие

 

РАЗМЕРЫ        1121*554 ММ

ЦЕНА РОЗНИЦА        320,00 грн

ЦЕНА  ОПТ                  280,00 грн