Орск-8

Орск-8

           ÃƒÂƒÃ‚ƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)      Профиль СТ (стандарт)         Готовое изделие

.                                               с магнитной вставкой           Холодильной камеры

Размеры               1240*570 мм.
Цена розница     320,00 грн.
Цена опт             280,00 грн.