Полюс-2; 5; 7

         ÃƒÂƒÃ‚ƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)      Профиль СТ (стандарт)            Готовое изделие

.                                             с магнитной вставкой             Холодильной камеры

Размеры              1100*535 мм.
Цена розница    280,00 грн.
Цена опт            240,00 грн.