Полюс-9

         ÃƒÂƒÃ‚ƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)      Профиль СТ (стандарт)            Готовое изделие

.                                             с магнитной вставкой             Холодильной камеры

Размер  1050*560 мм

Цена розница  280,00 грн.

Цена опт          240,00 грн.