Снайге-12;12Е

                      ÃƒÂƒÃ‚ƒÃ‚Ã‚£ÃÂ¿ÃÂ»ÃÂ¾Ã‘‚нительная резина (уплотнитель) для холодильников Аристон, Индезит, Стинол 119x58 см

Профиль СТ (стандарт)     Профиль СТ (стандарт)        Профиль СТ (стандарт)

.                                             с магнитной вставкой                Готовое изделие

Размеры               1118*548 мм.

Цена розница       300,00 грн.

Цена опт             250,00 грн.

Оформить заказ